NoStress Vývoj

 
 

Jak pracujeme?

No je to tak, sice jsme NoStress, ale občas musíme taky pracovat :). Snažíme se ale všechno dělat tak, aby ani klient ani náš team neměl stres. Cestu k tomuto stavu se snažíme hledat upřímným vztahem ke klientovi bez přehnaných slibů a nesplnitelných termínů. Když jsme ale u té upřímnosti, co si budeme povídat, občas to stres je :).

Analýza požadavků

Prvním krokem je vždy analýza požadavků klienta, kde je důležité si vzájemně vyjasnit, jaké jsou přesně požadavky, jak budou realizovány a jaký bude výsledek. Výsledkem této fáze je specifikace požadavků klienta, která vstupuje do další fáze přípravy projektu.

Pro potřeby realizace projektů máme interní informační systém, kde je prostor právě i na analýzu požadavků. Tento systém nazýváme Developer, klient do něj má obvykle přístup a může se celého procesu od začátku do konce vývoje účastnit, ať už komentáři, kontrolou apod.


Plán realizace a cena

Na základě specifikace požadavků, priorit a finančních možností klienta a naší aktuální vytíženosti je stanovena tzv. roadmap, ve které se stanoví hormonogram realizace.

Součástí harmonogramu jsou i platové podmínky, sankce za zdržení apod.

Pokud to charakter projektu vyžaduje, může být přistoupeno k podpisu Smlouvy o dílo. Obvykle však ale vystačíme s Developerem.


Realizace projektu

Tady bychom mohli psát o metodice, kterou používáme, tj. tedy jak jsme agilní, jak dodržujeme standardy apod. Ale tím vás nebudeme zatěžovat, vlastně to zákazníkovi bývá i obvykle jedno :).

V této fázi je prostě projekt realizován tak, jak byl naplánován. Klient má možnost sledovat postup prací na Developerovi a kontrolovat výsledky v testovací aplikaci. Případně klient získá též přístup do SVN/Trac, pokud tak bylo smluveno.


Záruka a podpora

Součástí dodaného řešení je samozřejmě dokumentace, na kterou se často zapomíná, ale my dobře víme, že je to velmi důležitá věc.

Standardně poskytujeme záruku dlouhou 6 měsíců, pokud nebylo ve Smlouvě o dílo smluveno jinak. Po tuto dobu má klient stále přístup na Developera.

Pro účely podávání reklamací pak slouží nás systém pro podporu klientů.